Működés

A weblap a segítségre szorulókat szolgálja, de magát a lapot nem ők használják, hanem azok, akik segíteni szeretnének. Hogyan történik ez?

A lapon megjelenő kéréseket nem a szükséget szenvedők írják, hanem azok, akik felfigyeltek a szükségben levőre, segíteni szeretnének, de úgy érzik, kevés az, amit magukban tenni tudnak.

Így a segítségkérés mindig közvetett, de ennek hármas előnye van:

- Egyrészt, ezáltal a lapon megjelenő szükségek hitelessége megerősített, mivel nem a szükséget szenvedő ad hírt róla, hanem egy "szemtanú".

- Másrészt, így olyanok kérése is "hallhatóvá" válhat, akik egyébként szótlanul hordanák a teherbírásukat meghaladó terheket is.

- Végül, így az is könnyen megvalósítható, hogy valaki úgy segítsen másokon, hogy közben a háttérben vagy akár az ismeretlenségben marad.

A weblap a következőképpen működik:

- A lap összes funkcióját csak azok tudják használni (jelszóval), akik "meghívót" kaptak. Minden meghívottnak lehetősége van másokat is meghívni.

A lap akkor tudja betölteni azt a célt, amiért létrejött, ha a "meghívót" csak az alábbi szempontok megfontolása után "nyújtjuk át" másnak:

A meghívás legfőbb feltétele, hogy a meghívottat jól ismerjük, hogy bizonyosak lehessünk abban, hogy a célt jól érti, szívből azonosul vele, és ezt az életgyakorlata is híven tükrözi.

Legyen megbízható, hiteles ember, akire bátran rábíznánk lakásunk kulcsait is, nem félve attól, hogy ezzel visszaél. Akitől nem féltenénk értékeinket, bizalmas dolgainkat. Ez a weblap ugyanis arra a bizalomra épül, hogy megbízunk egymásban és a lapon megjelenő információk hitelességében. Döntően ezen múlik a lap eredményes működése.

- A lapot nem kell nyilvánosan reklámozni, de igyekezzünk minél több olyan ismerősünk figyelmét felhívni rá, akiről tudjuk, hogy sokat fárad másokért, szívén viseli a nehéz helyzetben levők sorsát, és amiben tud, önzetlenül a segítségükre van. Ezzel számára is elérhetővé válik mindaz, amit a boldogherceg.hu nyújt, és a lap is annál "hatékonyabb", minél többen használják.

- Minden meghívottnak lehetősége van arra, hogy ha tudomására jut valakinek a szüksége, azt röviden a lap olvasóinak a nyilvánossága elé tárja. (Amit magunk is, illetve ismeretségi körünk meg tud oldani, azzal ne terheljük a lapot!) Később az ő feladata az is, hogy ha történik valami az illető érdekében, arról röviden tájékoztassa a többieket; ha pedig már nem aktuális a dolog, ezt jelölje a megadott módon.

A kérések leírása a lehető legtömörebb legyen, de minden fontos információt tartalmazzon. Nevet és pontos lakcímet ne adjunk meg! Csak a település nevét írjuk be.

Aki segíteni szeretne, az vegye fel a kapcsolatot azzal, aki a bajokról tudósított, és vele beszélje meg, hogy mi módon segíthet. Ezt ajánlatos a szükségben levővel is előre egyeztetni.

Aki nem meghívott felhasználója a lapnak, az is minden segítségkérést elolvashat rajta, és ő is felajánlhatja a segítségét bármelyik kéréssel kapcsolatban, ha felveszi a kapcsolatot azzal, aki beírta azt.

Figyelem!

A lap meghívott felhasználóinak nagyon nagy a felelőssége abban, hogy kit engednek a szükségben lévők közelébe! Nem biztos, hogy jó szándékkal közeledik mindenki, aki segítséget ígér! Legyünk éberek! Más "lakáskulcsára" még a magunkénál is jobban kell vigyáznunk!


A köztünk élő „boldoghercegeknek” és „kisfecskéknek”, akik már tudják, hogy igazán boldoggá csak a másokat boldogító élet tehet.